پوسته وردپرس
شرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگریشرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگری

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

عضوهستید؟

شرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگریشرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگری
فراموشی کلمه عبور

حساب کاربری ندارید؟

پیکاپ ویزای آمریکا در ترکیه

imageframe-image

تعرفه قیمت

imageframe-image

مدارک مورد نیاز :

مدارک ویزای توریستی :

 • پاس امضا شده

 • برگه DS-160

 • برگه وقت سفارت

 • وکالت نامه محضری

 • شناسنامه

 • ایمیل سفارت

 مدارک ویزای دانشجویی :

 • پاس امضا شده

 • برگه DS-160

 • برگه وقت سفارت

 • وکالت نامه محضری

 • شناسنامه

 • ایمیل سفارت

 • فرم I20 یا DS2019

 مدارک ویزای اقامتی :

 • پاس

 • برگه case no

 • برگه پست انتخاب شده

 • وکالت نامه محضری

 • شناسنامه