پوسته وردپرس
شرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگریشرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگری

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

عضوهستید؟

شرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگریشرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگری
فراموشی کلمه عبور

حساب کاربری ندارید؟

پیکاپ ویزای آمریکا در امارات

imageframe-image

تعرفه قیمت :

imageframe-image
imageframe-image

مدارک مورد نیاز :

مدارک ویزای توریستی :

 • پاس امضا شده

 • وکالت نامه

 • نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت

 • ایمیل سفارت

 • برگه زرد یا صورتی

مدارک ویزای دانشجویی :

 • پاس امضا شده

 • وکالت نامه

 • نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت

 • ایمیل سفارت

 • برگه زرد یا صورتی

 • فرم I20

imageframe-image
imageframe-image

مدارک مورد نیاز :

مدارک ویزا :

 • پاسپورت امضا شده

 • وکالت نامه

 • نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت

 • برگه case no