پوسته وردپرس
شرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگریشرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگری

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

عضوهستید؟

شرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگریشرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگری
فراموشی کلمه عبور

حساب کاربری ندارید؟

واریزی ویزای کانادا

واریزی ویزای کانادا

برای اخذ ویزای خود هزینه هایی را به اداره مهاجرت باید پرداخت کنید. لیست این هزینه ها برای ویزاهای مختلف به شرح زیر می باشد:

هزینه های ویزای توریستی:

اپلیکیشن

هزینه به دلار کانادا

چندبار ورود

یک بار ورود

ویزای ترانزیت (کمتر از ۴۸ ساعت در کانادا)

اقامت موقت در کانادا به عنوان بازدیدکننده

هزینه های ویزای شغلی:

اپلیکیشن

هزینه به دلار کانادا

اجازه شغل

اجازه شغل – حداکثر هزینه برای گروه ۳ نفره

ویزای تحصیلی

هزینه های ویزای تحصیلی:

اپلیکیشن

هزینه به دلار کانادا

اجازه شغل

۱۵۵

هزینه های انگشت نگاری:

شهروندان برخی کشورها (ازجمله ایران) باید برای اخذ ویزای توریستی، تحصیلی و یا شغلی بایومتریک ( انگشت نگاری و عکس) انجام دهند.

اپلیکیشن

هزینه به دلار امریکا

فردی

جمعی از هنرمندان- ۳ یا بیشتر