پوسته وردپرس
شرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگریشرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگری

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

عضوهستید؟

شرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگریشرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگری
فراموشی کلمه عبور

حساب کاربری ندارید؟

واریزی ویزاهای آمریکا

imageframe-image

شرط لازم ورود به خاک ایالت متحده امریکا، داشتن پاسپورت امریکایی، گرین کارت و یا ویزای معتبر است. به غیر از شهروندان ایالات متحده که عموما محدودیتی برای ورود و خروج ندارند، مابقی متقاضیان باید قبل از سفر، اقدام به گرفتن وقت سفارت و انجام مصاحبه نمایند تا بتوانند در موعد مورد نظر بدون مشکل وارد این کشور شوند.


پرداخت هزینه ویزا

مطابق قوانین جاری امریکا، متقاضیان ویزا می بایست پیش از تعیین وقت، مبلغ مرتبط با نوع ویزای درخواستی را به سفارت پرداخت نمایید. تعرفه ویزاها، بر اساس اطلاعیه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴ اداره مهاجرت امریکا، به شرح زیر است:
۱۶۰ دلارامریکا
ویزاهای توریستی، کاری، درمانی B
ویزای ترانزیت C-1
ویزای کارکنان کشتی و خطوط هوایی D
ویزای دانشجویی F
ویزای مطبوعاتی I
ویزای فرصت مطالعاتی J
ویزای دانشجویی فنی حرفه ای M
NAFTA ویزای TN/TD
قربانیان قاچاق انسان T
قربانیان اقدامات جنایی U
۱۹۰ دلار امریکا
کارگران و کارمندان موقت H
تبادلات بین کشوری L
اشخاص با توانایی های فوق العاده O
ورزشکاران و هنرمندان P
تبادلات فرهنگی بین المللی Q
مبلغان مذهبی R
۲۰۵ دلار امریکا
ویزای سرمایه گذاری E
۲۶۵ دلار امریکا
ویزای نامزدی K

هزینه واریزی سفارت، مطابق جدول فوق است و پس از پرداخت آن، می توان وقت سفارت را کانفرم کرد. اما متقاضیان برخی از انواع ویزاها، می باید هزینه های دیگری را هم قبل از روز مصاحبه پرداخت نمایند. به طور مثال متقاضیان ویزای دانشجویی یا فرصت مطالعاتی باید مبلغ مشخصی را تحت عنوان SEVIS Fee پرداخت نمایند و تاییدیه واریز آن را در روز مصاحبه همراه داشته باشند.


سایر فرم های موردنیاز
به جز فرم DS-160، ویزای توریستی نیاز به ثبت فرم خاصی ندارد، اما بعضی از انواع دیگر ویزا، نیاز به ثبت پتیشن petition در اداره مهاجرت ایالات متحده را دارند. دانشجویان نیز می باید مدارک دال بر اخذ پذیرش خود را در اختیار داشته باشند. بنابراین فرم های موردنیاز برای انواع مختلف ویزا به شرح زیر است:
نوع ویزا فرم موردنیاز
F1 I-20A-B
M1 I-20M-N
J1 DS-2019
H-1B, H-2A, and H-2B I-129, I-797
L I-129S
E2 DS-156E
E1 I-140, DS-1884
K I-129F
IR1,IR2 I-130