پوسته وردپرس
شرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگریشرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگری

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

عضوهستید؟

شرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگریشرکت خدمات مسافرتی , هوایی و گردشگری
فراموشی کلمه عبور

حساب کاربری ندارید؟

مدارک ویزای ایتالیا

imageframe-image

اصل گذرنامه امصا شده با ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر

دو قطعه عکس رنگی که قدیمیتر از ۶ ماه نباشد سایز ۴۰۵X305

اصل وترجمه رسمی شناسنامه

مدارک شغلی (برگه اشتغال به کار با قید تاریخ مرخصی و میزان حقوق و سابقه کاری آگهی تاسیس وتغیرات شرکت جواز کسب)

پرینت حساب ۳ ماه اخیر به همراه برگه تمکن مالی به زبان انگلیسی

اصل و ترجمه رسمی سند ازدواج

اصل و ترجمه رسمی سند ملکی باغ و …(که به نام فرد متقاضی می باشد.)